Čo je to vzdelanie ?


Čo je to vlastne vzdelanie ? Veľmi často si mýlime pojmy vzdelaniemúdrosť. Zabúdame ,že to ,že máme patrične potrebné vzdelanie, dobrý prospech či vysokú školu neznamená ani omylom múdrosť.
Vzdelanie je fantastická vec.

Školynás naučia čítať, písať a počítať. Cvičia našu pamäť, čítame knihy , recitujeme básne a učíme sa poučky. Od prvých dní v školských laviciach trénujeme tímovú i samostatnú prácu. Dennodenne sme v kolektíve, zažívame prvé lásky a konflikty. No najlepšia škola je škola života. V škole jazdíme na bicykli s pomocnými kolieskami, život nám ich kruto vezme a na pamiatku zanechá defekt.

brýle
 
Vzdelanie nás na život pripravuje, múdrosť nás ním vedie.Múdrosť je tvorená pádmi, omyli, skúsenosťami, radosťami i starosťami…
 
Ako sa vzdelávať ?
Chudobné rodiny sa snažia zo všetkých síl zarobiť na štúdium aspoň jedného dieťaťa,  bohaté rodiny majú dostatok aj na financovanie celej triedy. Väčšinou ľudia zo skromnejších pomerov každú minútu na štúdium narozdiel od stredných a bohatších ľudí ,ktorý počítajú minúty do konca vyučovania. –Robíme to všetci.
 
Vzdelanie je hlavne o vlastnej iniciatíve. Knihy nám odkryjú najhlbšie tajomstvá. Jazyky nám otvoria brány do sveta. Chyby druhých nás poučia vyvarujú nás vlastných. Učiť a vzdelávať sa neznamená len sedieť a učiť sa naspamäť tucty papierov. To ,že nám vôbec nejde matematika neznamená ,že nám nepôjde ani ďalší predmet. Každý je dobrý v niečom inom, no nie vo všetkom.
 
Na záver je nutné podotknúť ,že či už je človek vzdelaný alebo nevzdelaný, stále je to človek. Ba naopak často sú práve nevzdelaný ľudia múdrejší ako študenti vysokej školy.

tabule
 
Výrok učiteľa národov J. A. Komenského- „Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.“
 
Nenechajme tieto múdre slová bez povšimnutia, využime vzdelanie ako kvapku vody ,ktorá doplní pohár nášho života .No nikdy nezabudnime múdrosť, ktorá je materiálom z ,ktorého je samotný pohár vytvorený.

Share This

hondabb.sk